Konsultacje i przeglądy

Ten zakres usług kierujemy przede wszystkim do firm, które same realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, ale mają zapytania i niejasności w ich wdrażaniu. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych. Dokonujemy przeglądu najważniejszych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa, regulujących obszar ochrony środowiska pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i racjonalności. Identyfikujemy niezgodności i obszary ryzyka oraz wskazujemy zgodne z prawem, ale zarazem praktyczne możliwości zmiany procedur postępowania.

 

  • Audyty środowiskowe i przeglądy ekologiczne obiektów i instalacji istniejących oraz
  • Analizy porealizacyjne dla przedsięwzięć zrealizowanych.
  • Dokonywanie analiz akustycznych i pomiarów hałasu metodami referencyjnymi (zewnętrznego oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi)

Formularz kontaktowy

Pozostań w kontakcie z nami

Lokalizacja

ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole

Telefon

(77) 4563-785

Fax

(77) 4517-826

Halina Juszczak - współwłaściciel, dyrektor zakładu

telefon/kom: (77) 4517-827 / (+48) 601-563-785

e-mail: biuro@hieko.pl

Zbigniew Juszczak - współwłaściciel

telefon kom: (+48) 606 904 209,

e-mail: biuro@hieko.pl

Laboratorium Badań i Pomiarów
Natalia Juszczak - kierownik

telefon: (77) 4563-785

e-mail: natalia.juszczak@hieko.pl