Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Projektowo-Usługowy HI-EKO S. C. z siedzibą w Opolu (45-449) przy ul. Wschodniej 25
2)    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe i/lub realizacji zleconych nam usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, f - RODO
3)    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, na podstawie umów powierzenia.
4)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres świadczenia usługi oraz przechowywane 6 lat od jej zakończenia.
5)    Posiadają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6)    Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak odmowa ich podania, może skutkować niemożnością podpisania umowy i tym samym wykonania usługi.
8)    Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Formularz kontaktowy

Pozostań w kontakcie z nami

Lokalizacja

ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole

Telefon

(77) 4563-785

Fax

(77) 4517-826

Halina Juszczak - współwłaściciel, dyrektor zakładu

telefon/kom: (77) 4517-827 / (+48) 601-563-785

e-mail: biuro@hieko.pl

Zbigniew Juszczak - współwłaściciel

telefon kom: (+48) 606 904 209,

e-mail: biuro@hieko.pl

Laboratorium Badań i Pomiarów
Natalia Juszczak - kierownik

telefon: (77) 4563-785

e-mail: natalia.juszczak@hieko.pl