Badanie stanowiskowe i środowiskowe

  • Okresowe pomiary hałasu emitowanego do środowiska
  • Pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym w ramach badań gwarancyjnych, odbiorowych i innych
  • Obliczenia wielkości emisji hałasu do środowiska zarówno z istniejących, jak i projektowanych obiektów
  • Badania na stanowiskach pracy

Nasza firma posiada  CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABOLATORIUM BADAWCZEGO 

Formularz kontaktowy

Pozostań w kontakcie z nami

Lokalizacja

ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole

Telefon

(77) 4563-785

Fax

(77) 4517-826

Halina Juszczak - współwłaściciel, dyrektor zakładu

telefon/kom: (77) 4517-827 / (+48) 601-563-785

e-mail: biuro@hieko.pl

Zbigniew Juszczak - współwłaściciel

telefon kom: (+48) 606 904 209,

e-mail: biuro@hieko.pl

Laboratorium Badań i Pomiarów
Natalia Juszczak - kierownik

telefon: (77) 4563-785

e-mail: natalia.juszczak@hieko.pl